STÁŽISTA/STÁŽISTKA / EUROAKTIV Slovensko

Zaujímaš sa o politické dianie nie len v našich končinách ale aj na celoeurópskej úrovni? Si precízny/a, zodpovedný /á, rád tvoríš a chceš sa neustále zlepšovať a napredovať v rámci najväčšieho informačného portálu na Slovensku? Redakcia portálu EURACTIV Slovensko aktuálne hľadá posilu na pozíciu nového stážistu/stážistky. 

EUROAKTIV Slovensko je najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí.

Koho hľadajú?

Náplň práce stážistu / stážistky: 

 • pomoc editorom s prekladmi z anglického jazyka (a naopak), rešeršami a prepismi, časom priestor na tvorbu vlastných textov,
 • práca s MS Office a WordPress,
 • ad-hoc pomoc pri ďalších úlohách.

Požiadavky na kandidáta / kandidátku: 

 • študent/Študentka VŠ v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, prekladateľstvo, prípadne v iných, príbuzných odboroch,
 • výborné ovládanie slovenskej gramatiky a štylistiky a anglického jazyka,
 • záujem o politiky EÚ a všeobecný prehľad,
 • precíznosť a dôslednosť,
 • prednosť dostane záujemca/záujemkyňa, ktorý/á ovláda prácu s textom (gramatika a štylistika v slovenskom jazyku) a má záujem v nej aj do budúcna pokračovať.

Čo ponúkajú?

 • zaujímavá práca v odbore, v príjemnom tíme, flexibilný pracovný čas,
 • možnosť získať kontakty a široký prehľad v EÚ témach,
 • potenciál stať sa súčasťou redakčného tímu aj do budúcnosti.

Typ pracovnej ponuky: stáž
Miesto práce: Bratislava (Maróthyho 6), minimálne 2x týždenne, vo výnimočnejších prípadoch čiastočne online (resp. podľa dohody)
Deadline na prihlásenie: 5. októbra 2022 12:00
Začiatok stáže: polovica októbra 2022 (prípadne podľa dohody)
Trvanie: minimálne 6 mesiacov (presné trvanie vecou dohody)
Plat: 5€ / hod.

E-mail: bajla(at)euractiv.sk
Webová stránka
: https://euractiv.sk/

V prípade záujmu pošli svoje CV v slovenskom jazyku, stručný (pol A4) motivačný list v anglickom jazyku a príklad autorského slovenského textu (ak bol publikovaný aj s označením, kde vyšiel; pozor, aby si neposielal/a texty, ktoré sú dlhšie ako 4 strany) na vyššie uvedenú adresu.