STÁŽ PRE ŠTUDENTOV VŠ / Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Hľadáš zmysluplnú stáž, vďaka ktorej získaš množstvo cenných skúseností, ktoré obohatia tvoj životopis? Európska komisia na Slovensku hľadá aktívnych stážistov, ktorí chcú nahliadnuť do fungovania Európskej komisie, ktorí majú záujem spolupracovať na napĺňaní agendy, či pomáhať pri realizácií a tvorení rôznych projektov.

Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave. Ich úlohou je vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku, vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku, sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na Slovensku, informovať Komisiu v Bruseli o dôležitom politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku, poskytovať tlačové a mediálne služby – informácie pre médiá o vývoji tvorby politiky EÚ, ďalších udalostiach v Únii a rôznych podujatiach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidáta / kandidátky:

  • spolupráca na napĺňaní agendy Zastúpenia na Slovensku,
  • pomoc pri realizácií a tvorení projektov,
  • podieľanie sa na rôznorodých aktivitách Zastúpenia.

Čo ponúkajú?

  • možnosť nahliadnuť na fungovanie Európskej komisie zblízka a príležitosť lepšie pochopiť fungovanie EÚ v praxi.
  • zapojenie sa na 4 týždne do chodu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Typ pracovnej ponuky: Stáž
Miesto práce: Palisády 29, Bratislava, prípadne online (v závislosti na dohode)
Dátum nástupu: priebežne (termíny stáže sú 4 týždňové, obdobie stáže približne korešponduje s kalendárnym mesiacom, stážisti sú vyberaní priebežne)
Deadline na prejavenie záujmu: priebežne

Plat: neplatená stáž
Kontakt:
COMM-REP-SK-ADMIN(at)ec.europa.eu
Webová stránka:
 https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk