STÁŽOVÝ PROGRAM 2022 / Mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. 

 

Koho hľadajú? 

Mestské kultúrne centrum

Náplň práce kandidáta / kandidátky:

1) Produkcia v rámci Mestského kultúrneho centra Hlohovec

  • produkčná výpomoc;  pomoc pri zabezpečení administratívnych, komunikačných a organizačných krokov; výpomoc pri organizácii kultúrnych podujatí,
  • stážista získa zručnosti v rámci kultúrnej a divadelnej produkcie i z oblasti aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení,
  • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť,
  • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory ako kulturológia, divadelný manažment, estetika, marketingová/masmediálna komunikácia.

3) Vizuálna komunikácia – grafička/grafik

  • príprava kreatívnych návrhov podľa zadaní pre plagáty; mesačne programy, bannery, posty na sociálne siete; úprava grafických podkladov podľa zadania; príprava tlačových podkladov; DTP práce; spolupráca pri ideamakingu,
  • požiadavky na uchádzača: kreatívne myslenie, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť programov: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
  • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory so zameraním na grafický dizajn.

Čo ponúkajú?

  • zaujímavú prácu, vďaka ktorej nadobudneš praktické skúsenosti a rozšíriš si oblasť svojho poznania,
  • bližšie sa oboznámiš s fungovaním Mestského úradu a Mestského kultúrneho centra,
  • možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Typ pracovnej ponuky: Stáž
Trvanie stáže:  október – december 2022
Plat: neplatená
Deadline na prejavenie záujmu: 30. september 2022
Email: staze(at)hlohovec.sk
Webová stránka: https://www.hlohovec.sk/

Viac informácií o ponuke nájdete na webovej stránke: https://www.hlohovec.sk/kariera.html?force_output=1#m_413236