STÁŽOVÝ PROGRAM / Mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. 


 

 

 

 

 

 

Koho hľadajú?

Mestský úrad v Hlohovci

Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov

Náplň práce kandidáta / kandidátky:

1) Novinárska tvorba

 • spolupráca s redakciou mestských novín Život v Hlohovci – tvorba článkov a rozhovorov,
 • vhodné pre študentov žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie.

2) Vizuálna komunikácia

 • grafický dizajn – tvorba ilustračných obrázkov a piktogramov pre web mesta a sociálne siete,
 • vhodné pre študentov vizuálnej komunikácie a grafiky.

Mestské kultúrne centrum

Náplň práce kandidáta / kandidátky:

1) Produkcia v rámci Mestského kultúrneho centra Hlohovec

 • produkčná výpomoc; samostatná realizácia zvereného kultúrneho projektu; komunikácia kontraktov, riderov a dohôd s umelcami a umeleckými zoskupeniami, zabezpečenie všetkých administratívnych, komunikačných a organizačných krokov; výpomoc pri organizácii kultúrnych podujatí; stážista získa zručnosti kultúrnej a divadelnej produkcie; stážista získa skúsenosti z oblasti aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení,
 • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť,
 • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory ako kulturológia, divadelný manažment, estetika a pod.

2) Produkcia v rámci Zámockej galérie a Hlohovského zámku

 • produkčná výpomoc, výpomoc pri inštaláciách a deinštaláciách výstav, administratíva, komunikácia s umelcami, organizácia vernisáží, príprava kurátorských výstupov, realizácia prehliadok Hlohovského zámku,
 • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť,
 • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory ako kulturológia, manažment kultúry a turizmu, estetika a pod.

3) Vizuálna komunikácia – grafička/grafik

 • príprava kreatívnych návrhov podľa zadaní pre plagáty; mesačne programy, bannery, posty na sociálne siete; úprava grafických podkladov podľa zadania; príprava tlačových podkladov; DTP práce; spolupráca pri ideamakingu,
 • požiadavky na uchádzača: kreatívne myslenie, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť programov: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
 • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory so zameraním na grafický dizajn.

Čo ponúkajú?

 • zaujímavú prácu, vďaka ktorej nadobudneš praktické skúsenosti a rozšíriš si oblasť svojho poznania,
 • bližšie sa oboznámiš s fungovaním Mestského úradu a Mestského kultúrneho centra,
 • možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Typ pracovnej ponuky: Stáž
Trvanie stáže:  október – december 2021
Plat: neplatená
Deadline na prejavenie záujmu: 8. október 2021
Email: staze(at)hlohovec.sk
Webová stránka: https://www.hlohovec.sk/

Viac informácií o ponuke nájdete na webovej stránke: https://www.hlohovec.sk/kariera.html#m_413236