Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou / NR SR

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou / NR SR

 • Dátum zverejnenia:30. apríla 2021
 • Zobrazenia 248
0 Applications
Popis ponuky:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. Chceš sa podieľať na budovaní vzťahov NR SR s verejnosťou, zabezpečovať denné informácie z rokovaní schôdzí parlamentu, organizovať podujatia či pripravovať informačné materiály? Ak si aspoň raz odpovedal kladne, určite si o ponuke prečítaj viac v nasledujúcich riadkoch! 

Koho hľadajú?

O účasť v programe stáže sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl:

 • študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa,
 • s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná,
 • s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí,
 • s dobrými študijnými výsledkami.

Čo ponúkajú?

Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Program stáží sa zvyčajne uskutočňuje na týchto pracoviskách kancelárie:

 • Sekretariáty parlamentných výborov
 • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
 • Odbor Parlamentný inštitút
 • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
 • Odbor pre európske záležitosti

Aktivity organizované pre stážistov v priebehu stáže:
Pre stážistov sú organizované aj rôzne doplnkové aktivity napr. diskusie s poslancami NR SR na aktuálne témy, prednášky na témy súvisiace s činnosťou NR SR a Kancelárie NR SR, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu, simulované zasadnutie výboru NR SR, športový turnaj.

Trvanie stáže:
Program stáže sa v jej XXIV. ročníku uskutoční od 1. októbra 2021 do 31.mája 2022. Študenti stážujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru. Úspešní stážisti dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

Termín uzávierky prihlášok: 15. mája 2021 (vybraní uchádzači budú písomne pozvaní na pohovor)
Predbežný termín vstupného pohovoru: jún 2021 alebo september 2021 (termín bude bližšie špecifikovaný v pozvánke na pohovor v závislosti od epidemiologickej situácie)
e-mail: staz(at)nrsr.sk
Viac informácií o ponuke nájdete na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.