STÁŽOVÝ PROGRAM / Mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. 

Koho hľadajú?

Mestský úrad v Hlohovci

ODBOR KOMUNIKÁCIE A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV

Sociálne médiá:

 • tvorba obsahu a príprava obsahového plánu pre sociálne siete mesta (Facebook, Instagram) a web,
 • monitoring otázok a podnetov verejnosti na sociálnych sieťach, návrhy odpovedí na ne v koordinácii so zodpovednými pracovníkmi MsÚ,
 • vhodné pre študentov masmediálnej a marketingovej komunikácie, študentov žurnalistiky.

Mestské kultúrne centrum

Produkcia v rámci Mestského kultúrneho centra Hlohovec

 • produkčná výpomoc; samostatná realizácia zvereného kultúrneho projektu; komunikácia kontraktov, riderov a dohôd s umelcami a umeleckými zoskupeniami, zabezpečenie všetkých administratívnych, komunikačných a organizačných krokov; výpomoc pri  organizácii kultúrnych podujatí,
 • stážista získa zručnosti v rámci kultúrnej a divadelnej produkcie i z oblasti aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení,
 • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť.

Vizuálna komunikácia – grafička/grafik

 • príprava kreatívnych návrhov podľa zadaní pre plagáty; mesačne programy, bannery, posty na sociálne siete; úprava grafických podkladov podľa zadania; príprava tlačových podkladov; DTP práce; spolupráca pri ideamakingu,
 • požiadavky na uchádzača: kreatívne myslenie, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť programov: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
 • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory so zameraním na grafický dizajn.

Čo ponúkajú?

 • zaujímavú prácu, vďaka ktorej nadobudneš praktické skúsenosti a rozšíriš si oblasť svojho poznania,
 • bližšie sa oboznámiš s fungovaním Mestského úradu a Mestského kultúrneho centra,
 • možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Typ pracovnej ponuky: Stáž
Trvanie stáže:  apríl – jún 2022
Plat: neplatená
Deadline na prejavenie záujmu: 28. marca 2022
Email: staze(at)hlohovec.sk
Webová stránka: https://www.hlohovec.sk/

Viac informácií o ponuke nájdete na webovej stránke: www.hlohovec.sk/kariera.html