STÁŽOVÝ PROGRAM / Mesto Hlohovec

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. 

Koho hľadajú?

Mestský úrad v Hlohovci

ODBOR KOMUNIKÁCIE A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV

Sociálne médiá:

 • tvorba obsahu a príprava obsahového plánu pre sociálne siete mesta (Facebook, Instagram) a web,
 • monitoring otázok a podnetov verejnosti na sociálnych sieťach, návrhy odpovedí na ne v koordinácii so zodpovednými pracovníkmi MsÚ,
 • vhodné pre študentov masmediálnej a marketingovej komunikácie, študentov žurnalistiky.

Mestské kultúrne centrum

Produkcia v rámci Mestského kultúrneho centra Hlohovec

 • produkčná výpomoc; samostatná realizácia zvereného kultúrneho projektu; komunikácia kontraktov, riderov a dohôd s umelcami a umeleckými zoskupeniami, zabezpečenie všetkých administratívnych, komunikačných a organizačných krokov; výpomoc pri  organizácii kultúrnych podujatí,
 • stážista získa zručnosti v rámci kultúrnej a divadelnej produkcie i z oblasti aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení,
 • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť.

Vizuálna komunikácia – grafička/grafik

 • príprava kreatívnych návrhov podľa zadaní pre plagáty; mesačne programy, bannery, posty na sociálne siete; úprava grafických podkladov podľa zadania; príprava tlačových podkladov; DTP práce; spolupráca pri ideamakingu,
 • požiadavky na uchádzača: kreatívne myslenie, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť programov: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
 • vhodné pre študentov / čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory so zameraním na grafický dizajn.

Čo ponúkajú?

 • zaujímavú prácu, vďaka ktorej nadobudneš praktické skúsenosti a rozšíriš si oblasť svojho poznania,
 • bližšie sa oboznámiš s fungovaním Mestského úradu a Mestského kultúrneho centra,
 • možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Typ pracovnej ponuky: Stáž
Trvanie stáže:  apríl – jún 2022
Plat: neplatená
Deadline na prejavenie záujmu: 28. marca 2022
Email: staze(at)hlohovec.sk
Webová stránka: https://www.hlohovec.sk/

Viac informácií o ponuke nájdete na webovej stránke: www.hlohovec.sk/kariera.html