STÁŽ / Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR

Chceš obohatiť svoje štúdium o praktické skúsenosti v parlamentnom prostredí? Nezmeškaj príležitosť stážovať v Kancelárii Národnej rady SR! Získaš tak jedinečnú možnosť pracovať počas celého akademického roka so zamestnancami na odbore podľa tvojho výberu – od práce s médiami až po zahraničné vzťahy a protokol. Máš jedinečnú možnosť byť priamo účastný na zasadnutiach Národnej rady SR a výborov, na oficiálnych prijatiach a ďalších zaujímavých parlamentných podujatiach.

Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu.

Koho hľadajú?

Náplň práce študenta / študentky:

 • povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí,
 • študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR,
 • pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov (najmä anglický, nemecký a francúzsky jazyk) vyžiadané zahraničných partnerov,
 • vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.,
 • študenti stážujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou:

 • zabezpečuje denné informovanie verejnosti z rokovaní schôdzí parlamentu aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
 • buduje vzťahy medzi NR SR a verejnosťou,
 • organizuje podujatia,
 • organizuje a zabezpečuje prehliadky budovy NR SR,
 • pripravuje informačné materiály o NR SR.

Čo ponúkajú?

 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

Druh pracovného pomeru: Stáž
Miesto práce: Bratislava
Termín podávania prihlášok: 15. mája 2024
Predbežný termín vstupného pohovoru: začiatok júna 2024 (termín bude bližšie špecifikovaný v pozvánke na pohovor)
Trvanie stáže: od 1. októbra 2024 do 30. mája 2025
Webová stránka: https://www.nrsr.sk/web/?

Viac informácií o ponuke nájdete na: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457