STÁŽ / Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu.

Koho hľadajú?

Náplň práce študenta / študentky:

 • povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí,
 • študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR,
 • pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov (najmä anglický, nemecký a francúzsky jazyk) vyžiadané zahraničných partnerov,
 • vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR zabezpečuje:

 • zabezpečovanie denného informovania verejnosti z rokovaní schôdzí parlamentu aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
 • budovanie vzťahov medzi NR SR a verejnosťou,
 • organizovanie podujatí,
 • organizovanie a zabezpečovanie prehliadky budovy NR SR,
 • pripravovanie informačných materiálov o NR SR.

Čo ponúkajú?

 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže,
 • diskusie s poslancami NR SR na aktuálne témy,
 • prednášky na témy súvisiace s činnosťou NR SR a Kancelárie NR SR,
 • prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu,
 • simulované zasadnutie výboru NR SR,
 • športový turnaj.

Druh pracovného pomeru: Stáž
Miesto práce: Bratislava
Termín podávania prihlášok: 15. mája 2022
Predbežný termín vstupného pohovoru:
6. – 8. jún 2022
Trvanie stáže: od 1. októbra 2022 do 31. mája 2023
Webová stránka: https://www.nrsr.sk/web/?

Študenti stážujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.

Viac informácií o ponuke nájdete na: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457