STÁŽ / Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu.

Koho hľadajú?

Náplň práce študenta / študentky:

 • povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí,
 • študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR,
 • pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov (najmä anglický, nemecký a francúzsky jazyk) vyžiadané zahraničných partnerov,
 • vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR zabezpečuje:

 • zabezpečovanie denného informovania verejnosti z rokovaní schôdzí parlamentu aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
 • budovanie vzťahov medzi NR SR a verejnosťou,
 • organizovanie podujatí,
 • organizovanie a zabezpečovanie prehliadky budovy NR SR,
 • pripravovanie informačných materiálov o NR SR.

Čo ponúkajú?

 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže,
 • diskusie s poslancami NR SR na aktuálne témy,
 • prednášky na témy súvisiace s činnosťou NR SR a Kancelárie NR SR,
 • prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu,
 • simulované zasadnutie výboru NR SR,
 • športový turnaj.

Druh pracovného pomeru: Stáž
Miesto práce: Bratislava
Termín podávania prihlášok: 15. mája 2022
Predbežný termín vstupného pohovoru:
6. – 8. jún 2022
Trvanie stáže: od 1. októbra 2022 do 31. mája 2023
Webová stránka: https://www.nrsr.sk/web/?

Študenti stážujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.

Viac informácií o ponuke nájdete na: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457