CELOROČNÁ STÁŽ / Plzeňský Prazdroj, a.s.

Hovoríš plynule anglicky a nebojíš sa prezentovať aj inak, ako po slovensky? Si schopný/á analyticky myslieť, jasne interpretovať dáta získané z rôznych zdrojov a vidieť v nich vzájomné súvislosti? Nebojíš sa riešiť problémy, klásť otázky a hľadať riešenia? Máš tímového ducha, ale súčasne vieš prebrať zodpovednosť za svoje úlohy? Hovoríš že ÁNO?! Tak potom neváhaj, chop sa príležitosti a získaj množstvo cenných skúseností v známej pivovarníckej spoločnosti Plzeňský Prazdroj!

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku a v Českej republike. Naše pivné značky prinášajú osvieženie a zážitky ľuďom doma aj v zahraničí.

Čo ťa čaká?

  • Dostaneš samostatný projekt, na ktorom budeš pracovať a nakoniec svoje výsledky odprezentuješ najvyššiemu vedeniu Plzeňského Prazdroja.
  • Vďaka spolupráci s kolegami, ktorí sú špičkami vo svojom odbore, získaš cenné skúsenosti a uvidíš výsledky svojej práce v praxi.
  • Presvedčíš sa, že práca v Plzenskom Prazdroji je viac než “len varenie piva”. Ich úspech sa opiera o talent, nadšenie a profesionalitu našich zamestnancov.

Aký projekt pre teba pripravili?

  • Udržateľný rozvoj v 21. storočí. Implementácia stratégie trvalo udržateľného rozvoja, hľadanie nových riešení a príležitosti, analýza spoločenskej situácie a identifikácia príležitostí pre sieťovanie a spoluprácu na dosiahnutá cieľov trvalo udržateľného rozvoja 2030.

Požiadavky na kandidáta / kandidátku:

  • študent/tka 3.- 5. ročníka VŠ ekonomického alebo humanitného zamerania (komunikácia, manažment, medzinárodné vzťahy, verejná správa alebo trvalo udržateľný rozvoj).

Typ pracovnej ponuky: Stáž
Miesto práce: Home-office
Termín nástupu: október 2021 (podľa dohody)
Dĺžka stáže: 6-10 mesiacov v priebehu školského roka

Plat: 5€/hod.
Kontakt: Veronika Krolupperová
E-mail: veronika.krolupperova(at)asahibeer.cz
Telefón:
+420724618647
Webová stránka:
https://careers.asahiinternational.com/PrazdrojSK