NÁVRH LOGA A DIZAJN MANUÁLU / EXPO 2025 OSAKA

Vyjadri svoj umelecký gén v návrhu pre Expo 2025 Osaka! Ministerstvo hospodárstva SR hľadá tvorivé mysle študentov vysokých a stredných umeleckých škôl na Slovensku, ktoré chcú zapôsobiť na celý svet. Navrhni oficiálne logo a dizajn manuál slovenského pavilónu na výstave s témou „Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy.“ Sprav dojem na medzinárodnú komunitu a získaj ocenenie od generálnej komisárky Expo! Spolu môžeme posilniť spoločnosť a zmeniť svet 🙂

SVETOVÁ VÝSTAVA EXPO 2025 OSAKA

Areál Expo sa nachádza v Yumeshime, umelom ostrove na nábreží v Osake, ktorý návštevníkom ponúka výhľad na vnútrozemské more Seto. Expo bude propagované ako spojenie so svetom cez okolité more a oblohu.

AREÁL EXPO BUDE PONÚKAŤ MNOŽSTVO PRVKOV

Jednota v rozmanitosti – ako miesto spojenia medzi rôznymi kultúrami a životným štýlom, dokáže nielen osláviť bohatú rozmanitosť, ale aj poskytnúť návštevníkom zážitok zo spojenia za hranicami, Expo uspeje v zdieľaní nádejí na svetlejšiu budúcnosť. 

Jedno nebo – je symbolom „spojenia“ medzi rôznymi bytosťami. Všetci na celom svete sa pozerajú na rovnakú oblohu. „Jedno nebo“ spája všetky časti sveta. To je to, čo zdieľajú ľudia na celom svete. Jedno nebo tak predstavuje jednotu v rozmanitosti.

TÉMY SVETOVEJ VÝSTAVY EXPO 2025 OSAKA 

Téma „Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“ núti jednotlivcov premýšľať o tom, ako chcú žiť a ako môžu maximalizovať svoj potenciál. Cieľom tejto témy je tiež podnietiť medzinárodnú komunitu k spoločnej tvorbe pri navrhovaní udržateľnej spoločnosti, ktorá podporuje predstavy jednotlivcov o tom, ako chcú žiť. 

Záchrana životov, Posilnenie životov a Spájanie životov sú tri podtémy výstavy Expo. Japonská kultúra je už dlho založená na presvedčení, že akýkoľvek materiál, od všetkých živých tvorov až po kamienok pozdĺž cesty, má svoj vlastný život. S ohľadom na túto skutočnosť výstava Expo víta zváženie „života“ nielen pre ľudské bytosti, ale aj v širšom zmysle rozmanitých výtvoroch a prírode, ktoré obklopujú ľudí.

Víťazný návrh bude odmenený finančnou odmenou 1 000 EUR a súčasne sa po prípadných zmenách a úpravách vykonaných na základe dohody medzi vyhlasovateľom a autorom stane oficiálnym logom slovenského pavilónu na Svetovej výstave Expo 2025 Osaka a bude používané na účely externej komunikácie – elektronické a printové propagačné a prezentačné materiály a iné.

Odmena za vypracovanie loga v požadovaných grafických formátoch a licenciou na neobmedzené využite loga bude víťaznému účastníkovi vyplatená na základe Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy vrátane nákladov víťazného účastníka plynúcich z prípadných požiadaviek vyhlasovateľa na úpravu predloženého návrhu.

ATRIBÚTY LOGA 

 • Návrh loga je originálnym dielom autora/študenta prípadne kolektívu autorov,
 • návrh musí byť použiteľný v rôznych veľkostiach, farebnej aj čiernobielej verzii,
 • pri farebnom návrhu je potrebné predložiť aj jeho čiernobielu verziu, resp. variantné použitie v kontúrach a súčasne design manuál.

PODMIENKY SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 

 • Autor môže prihlásiť aj viac samostatných návrhov loga,
 • návrhy musia byť spracované a doručené do uzávierky v danom rozsahu,
 • v prípade, ak bude logo obsahovať slovné vyjadrenie, je potrebné, aby bolo v anglickom a japonskom jazyku,
 • návrh v elektronickej podobe (vektorový formát, PDF) vo farebnom, 1-farebnom a čiernobielom vyhotovení (negatív, pozitív) vo formáte A3 (variantné rozmery loga: 15 x 15cm, 2 x 2cm),
 • definovanie použitých farieb – základné a doplnkové farby, pre tlač (vzorkovník PANTONE/CMYK, RGB),
 • varianty a použitie loga v rámci autorského „dizajn-manuálu“, základná typografia,
 • krátky opis významu navrhnutého loga,
 • kontaktné údaje autora – meno a priezvisko autora, adresa, mobil. číslo, e-mail,
 • vyhlásenie účastníka o autorstve predložených súťažných návrhov.

Deadline: 22.09.2023
Kontakt: michaela.kovacicova(at)mhsr.sk
Hodnotenie: 30.9.2023

Udelenie ceny a diplomy študentom svojou pečiatkou a podpisom potvrdí generálna komisárka Expo 2025 Osaka. Odovzdanie cien sa uskutoční v októbri 2023.

Viac informácií o ponuke nájdete na: https://www.mhsr.sk/expo-2025-osaka

 

Udalosť bola ukončená.

Tagy:

Dátum

sep 22 2023
Expired!

Čas

Celý deň
Kategória

Pridaj komentár