NÁDVORIE KAMPUS / Štipendijný program

Už šiesty rok hľadá Nádvorie Kampus 6 mladých ľudí, ktorí v ňom strávia rok plný zážitkov a vzdelávania. Rezidenčný program Nádvorie Kampus má ešte pár dní otvorené prihlasovanie do svojho šiesteho ročníka. Aktívni študenti a študentky troch vysokých škôl v Trnave sa tak môžu uchádzať o ročné štipendium, ktoré zahŕňa bezplatné ubytovanie, mentoring, vzdelávanie a mnoho ďalšieho.

Komu je program určený?

Účastníci programu musia byť študentmi denného štúdia na Trnavskej univerzite, Univerzite sv. Cyrila a Metoda alebo Materiálovotechnologickej fakulte STU, mladší ako 26 rokov. Pri výbere nepozeráme na prospech, študijný odbor a nehľadáme ani top talenty. Dôraz kladieme predovšetkým na hodnoty a osobnosť uchádzačov a uchádzačiek. Kandidáti by sa mali zaujímať o svet okolo seba a snažiť sa ho zlepšovať. Mali by však mať aj schopnosti a energiu veci meniť, byť proaktívni a dokázať pracovať v tíme. Dôležitá je aj chuť pracovať na sebe a zvládať zvýšenú záťaž, ktorú program popri štúdiu predstavuje.

Čo môžu uchádzači získať?

 • Mentora alebo mentorku, s ktorým budú pracovať na cieľoch v oblasti svojich záujmov.
 • Bezplatné ubytovanie v priestoroch Kampusu v historickom centre Trnavy od septembra 2024 do júna 2025.
 • Workshopy a tréningy prispôsobené svojím potrebám, na ktorých získavajú nové zručnosti (napr. tvorba vlastného projektu, komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti).
 • Pravidelné stretnutia s inšpiratívnymi hosťami a hosťkami.
 • Miesto pre štúdium a prácu v Nádvorie Coworking.
 • Networking a možnosť byť súčasťou komunity okolo Nádvoria.
 • Komunitný brunch v kaviarni Thalmeiner spoločne s ostatnými účastníkmi.
 • Možnosť vyskúšať si tímovú prácu a spraviť niečo pre svoje okolie pri tvorbe spoločného projektu.
 • Teambuildingy plné kreativity a poznávacích aktivít.

Časový harmonogram

 • Prihlášky prijímame do 15. júna 2024 na kampus.nadvorie.com. V prípade nejasností pri vypĺňaní sa na nás obráťte na kampus(at)nadvorie.com.
 • Pohovory s vybranými uchádzačmi a uchádzačkami prebehnú online počas júla.
 • Rozhodnutie o prijatí do programu bude doručené do konca augusta.
 • Pre úspešných kandidátov program začína od septembra 2024.

Viac informácií: kampus.nadvorie.com; https://www.instagram.com/nadvorie_kampus/

PLAGÁT

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Tagy:

Dátum

sep 02 2024 - jún 30 2025

Čas

Celý deň

Pridaj komentár