REDAKTOR/KA – MODERÁTOR/KA – OPERÁTOR/KA DOPRAVNÉHO SERVISU/ RTVS – Zelená vlna

Bavia ťa doprava, premávka, mobilita, cestovanie, autá? Orientuješ sa v geografii Slovenska, v mapách, ovládaš spisovnú slovenčinu a máš mikrofonický hlas?  Rád si užitočný a učíš sa nové veci? RTVS hľadá posily do profesionálneho tímu dopravného dispečingu Zelenej vlny. Môže to zároveň byť príležitosť dlhodobej pravidelnej platenej profesionálnej praxe alebo brigády popri štúdiu.

Rozhlas a televízia Slovenska  je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.

Zelená vlna je profesionálne aktuálne dopravné spravodajstvo RTVS do všetkých autorádií, do mobilnej aplikácie ako aj do televízneho vysielania.

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidáta / kandidátky: 

 • zber, triedenie, overovanie, príprava a interpretácia dopravných informácií do vysielania RTVS Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio FM a do vysielania Slovenskej televízie – Jednotka, :24.

Požiadavky na kandidáta / kandidátku:

VŠEOBECNÉ A MEDIÁLNE KRITÉRIÁ (30 %):

 • nadpriemerné komunikačné schopnosti;
 • rýchle, racionálne rozhodovanie a analytické uvažovanie;
 • schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme, zvládanie stresovej záťaže;
 • chuť a ochota podieľať sa na budovaní značkového dopravného spravodajstva;
 • chuť a ochota učiť sa, prijímať nové vedomosti, zručnosti a informácie;
 • perfektná znalosť spisovnej slovenčiny (gramatika a štylistika), cudzie jazyky výhoda;
 • na mikrofón: čistá výslovnosť bez rečových porúch (šušľanie, ráčkovanie a pod.); bez mikrofónu: malé rečové „defekty“ využijeme v redakcii na dispečingu;
 • perfektná práca s počítačom a softvérovými aplikáciami;
 • základná znalosť programovej produkcie Slovenského rozhlasu RTVS (čo vysiela, pre koho vysiela);
 • orientácia v internetovom prostredí a na sociálnych sieťach.

ODBORNÉ KRITĚRIÁ (DOPRAVA A CESTNÁ PREMÁVKA – 70%):

 • „priateľský“ vzťah k doprave, k cestnej premávke, k cestovaniu, k udržateľnej mobilite;
 • aktívny šofér (vodičský preukaz aspoň skupiny B), ovládanie pravidiel cestnej premávky;
 • znalosť geografie Slovenska = hraničné priechody, okresy, kraje, mestá;
 • základná znalosť cestnej siete Slovenska (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy…)

Typ pracovnej ponuky: pravidelná externá spolupráca v režime 24/7/365, ale nie TPP
Miesto práce: RTVS, Slovenský rozhlas Bratislava
Plat: 800 € – 1400 €  / mes. (orientačný údaj podľa počtu odpracovaných hodín)

Termín nástupu: ASAP
Deadline na prejavenie záujmu: 
Kontakt
: lubos.Kasala(at)rtvs.sk ; zelenavlna(at)rtvs.sk
Webová stránka: www.zelenavlna.sk/
Sociálne siete: facebook.com/ZelenaVlnaSRo  ; instagram.com/zelenavlnartvs/

Ponuka je vhodná ako dlhodobá pravidelná profesionálna brigáda (prax) popri škole, kde si reálne overíš teoretické vedomosti získané v počas štúdia.