REFERENT ODDELENIA KOMUNIKÁCIE A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV / Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie miesta Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov.

Koho hľadajú

Náplň práce kandidáta / kandidátky:

 • zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu organizácie,
 • nadväzovanie vzťahov, rozvoj kontaktov,
 • rozvoj komunikačnej stratégie,
 • organizovanie, propagácia eventov a aktivít zamestnávateľa,
 • budovanie a udržiavanie vzťahov so zástupcami médií, vrátane zahraničných,
 • prispievanie do domácich i zahraničných médií, novín, písanie úvah, podkladov a prejavov,
 • práca s mediálnym aj audiovizuálnym obsahom – tvorba videí.

Požiadavky na kandidáta / kandidátku:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore so zameraním na médiá, žurnalistiku, masmediálnu komunikáciu, medzinárodné vzťahy, prípadne iný študijný odbor s predchádzajúcimi relevantnými min. 2 ročnými pracovnými skúsenosťami z oblasti médií, komunikácie, marketingu,
 • plynulá znalosť anglického jazyka – úroveň C1, znalosť ruského jazyka výhodou,
 • predchádzajúce skúsenosti s písaním úvah (príhovory na rôzne spoločenské, ekonomické, politické témy),
 • ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom a spoločenskom styku,
 • všeobecný prehľad v oblasti samosprávy, medzinárodných vzťahov, politiky, ekonomiky,
 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, výborná znalosť spisovného slovenského jazyka, príjemný prejav a vystupovanie,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, predchádzajúce skúsenosti v spravovaní a tvorbe mediálneho obsahu a sociálnych sietí,
 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 • dôkladne ovládať legislatívu v oblasti masmediálnej komunikácie, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o samosprávnych krajoch a ďalšie zákony súvisiace s prácou na oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov,
 • byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom,
 • ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme, a to aj počas nariadenej práce naviac v mimopracovnom čase a počas víkendov,
 • byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“.

Čo ponúkajú:

 • Zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu organizácie,
 • nadväzovanie vzťahov, rozvoj kontaktov,
 • rozvoj komunikačnej stratégie,
 • organizovanie, propagácia eventov a aktivít zamestnávateľa,
 • budovanie a udržiavanie vzťahov so zástupcami médií, vrátane zahraničných,
 • prispievanie do domácich i zahraničných médií, novín, písanie úvah, podkladov a prejavov,
 • práca s mediálnym aj audiovizuálnym obsahom – tvorba videí.

Typ pracovnej ponuky: TPP
Miesto práce: Trenčín
Plat: Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 200,- eur v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky. 
Dátum nástupu: jún 2023
Dátum uzávierky:  26.5.2023
Kontakt
: personalne(at)tsk.sk
Web: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vyberove-konania/