MARKETINGOVÁ ASISTENTKA / Vonet Group

Spoločnosť Vonet Group hľadá do svojho tímu šikovnú a zodpovednú študentku so zmyslom pre písanie, komunikáciu či správu sociálnych sietí na pozíciu marketingovej asistentky.

Vonet Group je spoločnosťou, ktorá upevňuje piliere úspechu, rastu a udržateľnosti rodinného podniku. Poslaním spoločnosti je zastupovať hodnoty rodiny, no zároveň sa podieľať na budovaní úspešných a konkurencie schopných podnikov. Spoločnosť ponúka služby v oblasti mentoringu a vzdelávania podnikateľov.

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidátky:

LinkedIn, Facebook, Instagram

 • tvorba contentu na sociálne siete,
 • tvorba a správa kampaní,
 • správa – pozývanie na follow page a do skupiny JVP,
 • komunikácia,
 • vyhodnotenie a tvorba mesačných reportov,
 • správa Helper – pre LinkedIn.

Blogy

 • písanie na základe bodov alebo len úprava môjho textu.

Newslettre

 • príprava a správa newslettrov,
 • príprava textu do newslettra BNI – podľa potreby,

Public Relations (podľa potreby)

 • tvorba článkov,
 • komunikácia s médiami.

Komunikácia

 • s účastníkmi kurzov za účelom získavania referencii,
 • s grafickým dizajnérom,
 • s programátorom.

Čo ponúkajú?

 • školenia v oblasti obchodu, podnikania,
 • možnosť zapojenia sa do zaujímavých aj zahraničných projektov,
 • flexibilná práca z domu.

Typ pracovnej ponuky:  dohoda, živnosť
Miesto práce: home-office, 1x do týždňa Bratislava (dohodnutie stratégie)
Plat: 10 – 20 hod/ týždenne, predpoklad 5-10 €/ hod podľa dohody
Kontaktná osoba: Zuzana Pálová
E-mail:
hr(at)arkoslovakia.sk
Telefón:
+421 948 840 915
Webová stránka:
https://vonetgroup.sk/