Profesia bez prekážok

Séria vzdelávacích prednášok a workshopov má za cieľ priniesť zdravotne znevýhodneným študentom informácie o pracovnom trhu a pripraviť ich na vstup naň.

Absolvent vysokej školy so zdravotným znevýhodnením musí pri vstupe na pracovný trh prekonať dve bariéry, a to status absolventa a status osoby so zdravotným znevýhodnením.

Zameranie prednášok je koncipované tak, aby účastníkov pripravili na vstup na trh práce. Informácie o programe sa nachádzajú na tejto webovej stránke: https://sluzby.profesia.sk/profesia-bez-prekazok.

Čo projekt ponúka:

Účasťou v projekte môžete: 

  • získať či posilniť kompetencie pre aktívne riadenie vlastnej kariéry,
  • získať informácie o pracovnom trhu a schopnosť orientovať sa na ňom,
  • zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu,
  • získať individuálnu podporu formou konzultácií,
  • získať prehľad v legislatíve (v oblasti pracovného práva),
  • zorientovať sa v téme zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením.

Ako sa zapojiť:

Program je určený pre študentov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • sú študentmi minimálne 3. ročníka bakalárskeho štúdia, alebo magisterského štúdia, alebo doktorandského
    štúdia,
  • sú evidovaní vysokou školou ako študenti so špecifickými potrebami.

PRIHLÁŠKA

V rámci tohto projektu sa môžu prihlásiť i koordinátori študentov so špecifickými potrebami, a to na tomto linku: https://survey.alchemer.com/s3/6691540/Prihlaska-koordinator-studentov-so-pecifickymi-potrebami

Štart programu je naplánovaný na február 2022.

 

Udalosť bola ukončená.

Dátum

feb 01 - 28 2022
Expired!

Čas

0:00 - 23:55
Kategória

Pridaj komentár