Uchopte svoj nápad úspešne

Pripravte sa už teraz na dobrý rozbeh vášho biznisu! Ako uchopiť svoj nápad a vyhnúť sa zložitým a stresovým situáciám, vám vysvetlí skúsený lektor.

Čo sa dozviete:

  • Vizualizácia svojho nápadu a úspešný štart projektu,
  • Ako sa vyhnúť stresovej situácii na začiatku podnikania,
  • Ako sa správne odprezentovať.

Podmienky – nepodnikatelia:

Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo,
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov.

Kto je Váš lektor:

PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA – pracoval na Vysokej škole manažmentu/City University ako prodekan a vedúci Katedry informačných technológií a pedagóg. Od roku 2006 vedie vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá podnikateľským poradenstvom. Ako riaditeľ neziskovej organizácie vedie informačný portál pre malých a začínajúcich podnikateľov malepodnikanie.sk

Detaily udalosti:

Dátum: 13.3. 2023 (pondelok)
ČAS: 9:20 – 11:00
Miesto: JC 11,  V jame 7148/3, 917 01 Trnava
Kontakt: ap.tt(at)npc.sk 
CENA: ZDARMA

Roadshow pre stredné a vysoké školy – organizácia školských exkurzií do NPC. Aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

*Prednáška je vhodná pre študentov, ktorým sa nebude prekrývať s iným vyučovacím predmetom v rámci rozvrhu. 

 

 

 

 

 

 

Udalosť bola ukončená.

Dátum

mar 13 2023
Expired!

Čas

9:20 - 11:00
Kategória

Pridaj komentár