SOFT SKILLS: Neviditeľná sila tvojho kariérneho rastu

Čo to vlastne sú tie „skills“?

Predstav si zručnosti ako nástroje v tvojom pracovnom kufríku. Niektoré z nich sú ako kladivo a skrutkovač – pevné a určené na konkrétnu úlohu (napr. programovanie, vedenie účtovníctva). To sú tvoje hard skills, zručnosti, ktoré sa naučíš v škole alebo na kurze.

Druhá várka nástrojov v tvojom kufríku je však mäkšia a flexibilnejšia. Patria sem tvoje soft skills, ako napríklad komunikácia, tímová práca, či riešenie problémov. Tieto zručnosti sa síce nedajú tak ľahko naučiť z učebnice, no sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, pre tvoj úspech v práci.

Hard skills

Hard skills, alebo tvrdé zručnosti, sú špecifické znalosti a schopnosti, ktoré sa dajú jednoducho merať a hodnotiť. Tieto zručnosti zvyčajne získavaš prostredníctvom vzdelania, kurzov alebo praxe. Patria sem napríklad:

 • Programovanie a technické zručnosti: ovládanie programovacích jazykov ako Python, Java alebo C++.
 • Jazykové znalosti: schopnosť plynulo hovoriť a písať v cudzom jazyku.
 • Účtovníctvo a finančné zručnosti: schopnosť viesť účtovníctvo, spracovávať finančné správy a analyzovať finančné dáta.
 • Certifikácie a licencie: získané osvedčenia, ktoré potvrdzujú tvoju odbornú spôsobilosť, napríklad certifikát z Google Analytics alebo vodičský preukaz.

Soft skills

Na druhej strane, soft skills, alebo mäkké zručnosti, sú osobné kvality, ktoré ovplyvňujú, ako pracuješ s ostatnými a riešiš problémy. Tieto zručnosti sú menej hmatateľné a merateľné, ale o to dôležitejšie. Patria sem:

 • Komunikácia: schopnosť jasne a efektívne vyjadrovať myšlienky, počúvať a porozumieť druhým.
 • Tímová práca: schopnosť efektívne spolupracovať s ostatnými a prispievať k dosiahnutiu spoločných cieľov.
 • Kreativita: schopnosť prichádzať s inovatívnymi riešeniami a nápadmi.
 • Emočná inteligencia: schopnosť rozpoznať, pochopiť a riadiť svoje vlastné emócie a emócie druhých.
 • Adaptabilita: schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám a výzvam.
 • Líderské schopnosti: schopnosť viesť a motivovať tím k dosahovaniu cieľov.

Význam a potreba rozvíjania soft skills

Kým hard skills sú nevyhnutné pre vykonávanie konkrétnych pracovných úloh, soft skills sú kľúčom k úspechu v takmer každom pracovnom prostredí. Firmy čoraz viac hľadajú kandidátov, ktorí nielen ovládajú potrebné technické zručnosti, ale aj dokážu efektívne komunikovať, riešiť problémy a pracovať v tíme.

Napríklad, môžeš byť vynikajúcim programátorom, ale ak nevieš komunikovať s klientmi alebo spolupracovať s kolegami, tvoje technické zručnosti budú menej hodnotné. Na druhej strane, schopnosť rýchlo sa učiť a prispôsobiť sa novým technológiám ti umožní ľahšie získať nové hard skills a udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Ako Rozvíjať Soft Skills?

Našťastie, existuje mnoho spôsobov, ako môžeš rozvíjať svoje soft skills už počas štúdia:

 1. Dobrovoľníctvo a mimoškolské aktivity: Zapojenie sa do rôznych organizácií, klubov a dobrovoľníckych aktivít ti umožní rozvíjať tímovú prácu, komunikáciu a líderstvo.
 2. Stáže a prax: Reálna pracovná skúsenosť je nenahraditeľná. Pomôže ti nielen zlepšiť tvoje technické zručnosti, ale aj naučí ťa, ako sa pohybovať v profesionálnom prostredí. Pozri ponuku stáží nášho Kariérneho centra FMK
 3. Workshopy a kurzy: Existuje mnoho online aj offline kurzov zameraných na rozvoj mäkkých zručností, napríklad kurzy zamerané na komunikačné schopnosti, vedenie tímov alebo time management.
 4. Seba-rozvoj a spätná väzba: Pracuj na sebe, pýtaj si spätnú väzbu od svojich kolegov, mentorov alebo profesorov a snaž sa neustále zlepšovať.

Online kurzy soft skills zdarma

Tu je niekoľko tipov na online kurzy soft skills zdarma:

 • LinkedIn Learning: LinkedIn Learning ponúka rozsiahlu knižnicu kurzov, ktoré pokrývajú kľúčové oblasti mäkkých zručností ako komunikácia, time management a vedenie tímu.
 • Google Digital Garage: Google Digital Garage ponúka bezplatné kurzy zamerané na zlepšenie komunikačných schopností a prípravu na pracovné pohovory.
 • edX: edX poskytuje kurzy z popredných svetových univerzít a inštitúcií, ktoré pokrývajú rôzne aspekty mäkkých zručností vrátane komunikácie a emocionálnej inteligencie.
 • Alison: Alison poskytuje bezplatné certifikované kurzy, zamerané na rozvoj rôznych mäkkých zručností potrebných pre profesionálny rast.
 • FutureLearn: FutureLearn ponúka interaktívne kurzy, ktoré pomáhajú študentom zlepšiť ich tímovú prácu, komunikačné schopnosti a emocionálnu inteligenciu.
 • Coursera: Coursera ponúka široký výber kurzov z prestížnych univerzít zameraných na rozvoj komunikačných, tímových a osobnostných zručností.
 • OpenLearn (The Open University): OpenLearn poskytuje bezplatné kurzy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj komunikačných a tímových zručností, ako aj time managementu.

Hard skills a soft skills sú obidve neoddeliteľnou súčasťou úspešnej kariéry. Kým tvrdé zručnosti ti otvoria dvere k práci, mäkké zručnosti ti umožnia tieto dvere udržať otvorené a stúpať po kariérnom rebríčku. Ako študent máš jedinečnú príležitosť rozvíjať obidva typy zručností a pripraviť sa tak na svet plný pracovných príležitostí. Investuj čas do svojho osobného a profesionálneho rastu – tvoja budúcnosť ti za to poďakuje.

Zdieľaj článok

Pridaj komentár